Få tømt tanken af din lokale kloakmester

For mange er vores  nuværende kloakservice en selvfølge og ikke noget man tænker over, med mindre der begynder at lugte af kloak. Det er imidlertid kun 150 år gammelt og er endnu ikke kommet ud i alle hjørnerne af Danmark.

Det er især de tyndt befolkede områder, sommerhusområderne og kolonihaverne der endnu mangler. Her har mange en tank, som så bliver tømt, når den er fuld. Det kunne f.eks. være en kloakservice i Hjørring. 

Din pligt som ejer

Uanset om du har et hus, en kolonihave eller et sommerhus, er det din pligt at sikre at din del af kloakken fungere. Det skyldes at vores almene helbred er afhængig af velfungerende kloakker. 

Begynder det at lugte af kloak, og du er ikke i tvivl hvis det gør, eller har du mistanker om at du har fået rotter i kloakken, skal du kontakte din lokale kloakmester. Det er vigtigt at det er en autoriseret kloakmester. Du må ikke selv ordne kloakken.

Kloakmesteren foretager en TV-inspektion og undersøger din kloak. Er der et hul bliver det stoppet. Er kloakken stoppet vil han foretage en slamslugning, som gør at der efterfølgende er bedre hul igennem. Når din kloakmester er igang er det en god ide at bede ham om at sætte et filter på den del af kloakken der går op i huset. Dermed sikre du dig ikke at få besøg af rotter via kloakken. 

Selvom du ikke selv må rode med kloakken er der stadig meget du selv kan gøre. Du kan sikre dig at dit tag er fri for mos, alger og blade. Du kan ordne dine tagrender og nedløbsrør. Dermed sikre du dig at det vand og sne, der ofte kommer i kæmpe mængder om efteråret og vinteren, kan komme ned og væk i kloakken. Hvis ikke kan du risikere at vandet ender inde i huset.