Benyt en boligadvokat, når du handler med fast ejendom

Benyt en boligadvokat, når du handler med fast ejendom

Mange mennesker er i tvivl om, hvilke regler der er gældende, og hvilke procedurer, der skal følges, når det handler om køb eller salg af bolig. Og uanset om du står for at skulle købe et hus eller en lejlighed (ejer eller andel) til dig selv, eller om du som mor eller far er ude i en forældrekøbssituation, om du skal sælge din bolig ved selvsalg, har overtaget en bolig ved overdragelse (for eksempel i kraft af en begunstigelse i et testamente), eller skal have ændret et skøde eller samejeoverenskomst i forbindelse med sammenflytning med – eller fraflytning af – samlever, kan det være nødvendigt med juridisk bistand, så man er sikker på, at opgaven løses rigtigt.

Ændring af skøde ved skilsmisse eller samlivs ophør

Et skøde er et dokument, som gør det vitterligt over for offentligheden, hvem der er den retmæssige ejer af en bolig eller anden form for fast ejendom. Hvis du står for at skulle flytte fra din ægtefælle eller samlever, og den ene af jer skal blive boende i boligen, skal der således foretages ændringer i det til ejendommen hørende skøde, så det afspejler de faktiske forhold. Dette vil en boligadvokat formedelst et overskueligt beløb kunne hjælpe jer med, så der ikke opstår misforståelser på grund af fejlagtige oplysninger i det tinglyste skøde.

Samejeoverenskomst – hvad er det?

En samejeoverenskomst er en kontrakt, som indeholder en aftale om hvilke rettigheder og pligter, der gælder for en bolig, flere parter er fælles om at eje – for eksempel hvis et søskendepar, et vennepar, eller to ugifte samlevere beslutter sig for i fællesskab at eje en bolig. Ønsker du og din sambo at få udfærdiget en sådan kontrakt, kan boligadvokaten sagtens være behjælpelig med udformningen. Du kan læse mere om, hvad en dygtig og kompetent boligadvokat kan gøre for dig, på https://eboligadvokat.dk/

Få grundig og effektiv juridisk rådgivning af online boligadvokat

Har du brug for en kompetent og erfaren boligadvokat til at rådgive dig i forbindelse med din kommende bolighandel, så kan du med fordel hyre en boligadvokat fra det landsdækkende advokatfirma Hviid Boligadvokater. Med en grundig og effektiv sagsbehandling, hurtige svartider online og faste, lave konkurrencedygtige priser, får du den allerbedste juridiske rådgivning, du kan ønske dig, i forbindelse med din bolighandel. Hviid Boligadvokater er højt specialiserede og erfarne og har gennemført mere end 12.000 bolighandler. De faste, lave priser fremgår af hjemmesiden Hviidadvokater.dk, så du ved altid på forhånd, hvad det kommer til at koste. Online-rådgivningen er utrolig fleksibel og tidsbesparende, for du slipper for at køre turen frem og tilbage til boligadvokatens kontor. I stedet kan du sidde i ro og mag derhjemme og kommunikere med boligadvokaten via e-mail og telefon, når det passer dig i din hverdag.

100 procent uvildig rådgiver på jeres side

Boligadvokaten er din 100 procent uvildige rådgiver, som står ved din side under hele bolighandlen. Siden den nye Ejendomsmæglerlov trådte i kraft, er det kun tilladt for en professionel rådgiver at rådgive den ene part i en bolighandel, og ejendomsmægleren er på sælgers side. Ejendomsmægleren kan heller ikke stilles til ansvar for, at der er fejl eller mangler i oplysninger vedrørende bolighandel. Derfor er det endnu mere vigtigt, at du har din egen boligadvokat med til at sørge for at foretage en juridisk gennemgang af dokumenterne. Husk fra starten at få indføjet et advokatforbehold, som gør det muligt at trække sig fra handlen, hvis dokumenterne ikke bliver godkendt af din boligadvokat. Dermed slipper du for at skulle betale godtgørelse på op til 1 procent af salgsprisen til sælger. Boligadvokaten gennemkontrollerer bl.a. salgsopstilling, købsaftale, ejerskifteforsikring, elrapport, stilstandsrapport og ejendomsdatarapport, og han skriver og tinglyser skødet og foretager refusionsopgørelse. Boligadvokaten er ganske enkelt din bedste garant for en tryg bolighandel.

Vil du gerne vide mere og have en gratis, uforpligtende samtale?

Vil du gerne vide mere om Hviid Boligadvokater, kan du eksempelvis møde boligadvokat Henrik Baastrand i videoen https://www.youtube.com/watch?v=rhRh-VSNbcs , og du finder masser af nyttig information om bolighandel på deres hjemmeside. Du finder bl.a. boligadvokatens guide til boligkøb. Hviid Boligadvokater har lokalafdelinger over hele landet i f.eks. København, Roskilde, Næstved, Ringsted, Odense, Kolding, Esbjerg, Horsens, Vejle, Aarhus og Aalborg, så du finder altid en lokalafdeling nær dig. Hvis du ønsker en gratis, uforpligtende samtale med en boligadvokat fra Hviid Boligadvokater, så kan du udfylde kontaktformularen, hvorefter du hurtigt vil blive ringet op.

Hvorfor bør du vælge en boligadvokat

Køb af bolig er sandsynligvis et af de største køb i dit liv, og det er som udgangspunkt en investering i noget, der skal danne grundlag for dit liv mange år frem i tiden. Derfor er det også vigtigt at få den rette rådgivning, så du ikke ender med at købe katten i sækken, og stå med en bolig, der ikke lever op til dine forventninger eller som medfører store uforudsete udgifter.

En boligadvokat kan rådgive dig på mange forskellige områder, når det kommer til bolighandel, og han eller hun kan hjælpe dig med at skabe overblik over tilstandsrapporten, diverse forsikringer og eventuelle lokalplaner og servitutter i området. Nedenfor finder du uddybende informationer om boligadvokatens rolle i en bolighandel, hvorfor du bør benytte en advokat og hvordan du finder den rette.

Boligadvokatens opgaver

Først og fremmest er boligadvokatens rolle, at gennemgå alle aspekter af handlen. Han eller hun læser alle dokumenter, der vedrører købet, og påpeger eventuelle mangler, muligheder for forbedringer og andet, der kan spille ind på handelsprisen og din investering i ejendommen. 

Advokaten kommer omkring købsaftalens indhold, tilstandsrapporten og betydningen af denne, finansiering og forsikringsspørgsmål, og så varetager han desuden al papirarbejdet ved handlen.

Du skal huske på, at en boligadvokat er den eneste uvildige rådgiver, du kan få ved en bolighandel. Han eller hun er ikke lønnet af bonusser eller provision fra hverken sælger, bank eller forsikringsselskab, og advokaten handler derfor udelukkende i din interesse.

Hvorfor bruge en boligadvokat?

Huskøb er ikke noget, vi foretager på ugebasis, og derfor er erfaringen for de flestes vedkommende også lig nul. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål, kan det være svært at træffe den rette beslutning, og det er ikke alt, du kan finde svar på på Google. En boligadvokat minimerer risikoen for, at der sker fejl eller bliver truffet forkerte beslutninger, og skulle han eller hun overse en servitut eller andet, der får økonomisk betydning for dig, så er personen dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring.

Hvilken advokat skal du vælge?

Det kan være en god idé at sammenligne flere forskellige boligadvokater med hinanden, så du sikrer dig, at du får den rette erfaring til den rette pris. Ofte vil det være en fordel at vælge en advokat, der har speciale i bolighandel, fordi erfarne øjne som regel ser bedre end de uerfarne.

Det kan yderligere være en idé at vælge en advokat, der kender til det område, du skal købe bolig i, da han eller hun så kender det specifikke boligmarked.