Benyt en boligadvokat, når du handler med fast ejendom

Benyt en boligadvokat, når du handler med fast ejendom

Mange mennesker er i tvivl om, hvilke regler der er gældende, og hvilke procedurer, der skal følges, når det handler om køb eller salg af bolig. Og uanset om du står for at skulle købe et hus eller en lejlighed (ejer eller andel) til dig selv, eller om du som mor eller far er ude i en forældrekøbssituation, om du skal sælge din bolig ved selvsalg, har overtaget en bolig ved overdragelse (for eksempel i kraft af en begunstigelse i et testamente), eller skal have ændret et skøde eller samejeoverenskomst i forbindelse med sammenflytning med – eller fraflytning af – samlever, kan det være nødvendigt med juridisk bistand, så man er sikker på, at opgaven løses rigtigt.

Ændring af skøde ved skilsmisse eller samlivs ophør

Et skøde er et dokument, som gør det vitterligt over for offentligheden, hvem der er den retmæssige ejer af en bolig eller anden form for fast ejendom. Hvis du står for at skulle flytte fra din ægtefælle eller samlever, og den ene af jer skal blive boende i boligen, skal der således foretages ændringer i det til ejendommen hørende skøde, så det afspejler de faktiske forhold. Dette vil en boligadvokat formedelst et overskueligt beløb kunne hjælpe jer med, så der ikke opstår misforståelser på grund af fejlagtige oplysninger i det tinglyste skøde.

Samejeoverenskomst – hvad er det?

En samejeoverenskomst er en kontrakt, som indeholder en aftale om hvilke rettigheder og pligter, der gælder for en bolig, flere parter er fælles om at eje – for eksempel hvis et søskendepar, et vennepar, eller to ugifte samlevere beslutter sig for i fællesskab at eje en bolig. Ønsker du og din sambo at få udfærdiget en sådan kontrakt, kan boligadvokaten sagtens være behjælpelig med udformningen. Du kan læse mere om, hvad en dygtig og kompetent boligadvokat kan gøre for dig, på https://eboligadvokat.dk/